<kbd id='16d8635f87'></kbd><address id='16d8635f87'><style id='16d8635f87'></style></address><button id='16d8635f87'></button>

     CzenchUSA
     Genicad s.r.o. | Dce?iná spole?nost ThomasNet®
     Jednotné ?e?ení pro publikaci produktových specifikací.

     美女pk精子

     Genicad poskytuje katalogová ?e?ení, která obsahují pokro?ilé parametrické CAD modelování a mno?ství dal?ích nástroj? vytvo?ených pro u?ivatele k vyhledání a nakonfigurování produkt? rychleji a efektivněji ne? kdykoli d?íve.

     P?IDEJTE SE K NÁM
     Dynamický eCatalogDynamický
     eCatalogInovativní,
     databázově ?ízený
     eKatalog
     Parametrický CAD EngineParametrický
     CAD Engine2D/3D WebCAD ?e?ení
     navr?ené na
     patentovaných technologiích
     Produktový KonfigurátorProduktový
     KonfigurátorTechnologie produktových
     konfigurátor?
     ?ízených eCatalogem
     BIM EngineBIM
     EngineBIM data
     a modelování
     Produktová Data P?ipravená Pro IntergraphProduktová Data
     P?ipravená Pro
     IntergraphData splňující po?adavky
     a specifikace EPC
     Integrace Dat (Data Syndication)Integrace Dat
     (Data Syndication)Sdílení obsahu s
     va?imi prodejními kanály

     P?ední poskytovatel
     eCatalogových ?e?ení

     NTNSchneider Electric?Swagelok®

     美女pk精子

     Jako pobo?ka firmy ThomasNet®, je Genicad podporován vedoucím poskytovatelem eCatalog?, informací o produktech a marketingových ?e?eních pro výrobce a pr?myslové dodavatele.

     Genicadu dodává ?e?ení obsahující bohaté produktové informace skrze 2D a 3D výkresy, CAD/BIM/PPM soubory a dále specifikace, výkonnostní data a mnoho dal?ího. V?e zabaleno v dynamickém parametrickém databázově zalo?eném systému.

     Výsledkem je lep?í a rychlej?í tok informací k va?im zákazník?m, generování potenciálních klient? a nástroj, který bude r?st s va?ím obchodem.

     Intergraph®Autodesk Autocad
     Spolupracujeme s těmi nejlep?ími
     © 2018 Thomas Publishing Company. All rights reserved. See Terms and Conditions or Privacy Statement.ThomasNet® Is A Registered Trademark Of Thomas Publishing Company.Sitemap
     ^